ഇക്കണോമിക്സും സയൻസും പിന്നെ ഡാറ്റയും – വിഷ്ണു അജിത് എഴുതുന്നു

സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഡാറ്റാ ആണ് എല്ലാം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഇപ്പോളും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അർഥം ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പ് …

ഇക്കണോമിക്സും സയൻസും പിന്നെ ഡാറ്റയും – വിഷ്ണു അജിത് എഴുതുന്നു Read More