പ്രൊഫ. കാന എം. സുരേശനും ആരിഫ് ഹുസൈനും എസ്സെൻസ് പ്രൈസ്; ശാസ്ത്രസംഭാവനകൾക്കും ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയുടെ പ്രചരണത്തിനും അംഗീകാരം

ഡിസംബർ 11 -ന് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എസ്സെൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ഇവന്റ് ആയ essentia’21 (https://essenseglobal.com/essentia21) ജനപങ്കാളിത്തം …

Read More

സ്വന്തം ചിറകുകൾക്ക് അക്ഷരജീവൻ; എസ്സെൻഷ്യ’21 -ലെ കഥ കവിത മത്സരവിജയികൾ – രേഷ്മ സുരേന്ദ്രൻ, ഡെന്നിസ് ആന്റണി, ഇ എസ് റഷീദ്;

എസ്സെൻഷ്യ’21 -നോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ കഥ/കവിത മത്സരത്തിൽ രേഷ്മ സുരേന്ദ്രന്റെ OWN WINGS എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവിത ഒന്നാം സമ്മാനം (2000 …

Read More

essentia’21 – esSENSE GLOBAL Flagship Event

വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ!എസ്സെൻഷ്യ21 -നോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ കഥ/കവിത മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് ആലപ്പുഴ ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശിയായ രേഷ്‌മ സുരേന്ദ്രൻ എഴുതിയ …

Read More