നാസ്തികനായ ദൈവം’21 | Nasthikanaya Daivam’21 – Ravichandran C @Kollam

The Quilon Public Library & Research Centre 76/73, YMCA Rd, Karbala, Kollam, Kerala 691001, Kollam

നാസ്തികനായ ദൈവം'21 - സെമിനാർ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായ രവിചന്ദ്രൻ സി യുടെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാർഷിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയാണ് നാസ്തികനായ …

Reason’22 @Pathanamthitta

Geethanjali Auditorium Pathanamthitta GEETHANJALI AUDITORIUM A/C, KSRTC Rd, Pathanamthitta

എസ്സെൻസ് ഗ്ലോബൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു - Reason'22പത്തനംതിട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡിലുള്ള ഗീതാഞ്ജലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ …