അവര്‍ നമ്മളാണ്

ഇന്ത്യാക്കാരുള്‍പ്പടെ 150 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്‍മാര്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗള്‍ഫിലെ പ്രവാസികളെ ‘ഗള്‍ഫുകാര്‍’ എന്നാണ് നാം വിളിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരിപ്പോഴും കേരളീയര്‍ …

അവര്‍ നമ്മളാണ് Read More