സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 5

അങ്ങനെ അവസാന ഭാഗമായി. ഇന്നത്തെ യാത്ര, look out at loch voil എന്ന view point -ലേക്കാണ്. ഈ view point സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരു Balquhidder എന്നാണ്. മലയും തടാകവും ഇടകലർന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശം. ഇതിനു മുൻപുള്ള ഒരു …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 4

ഓഗസ്റ്റ്‌ 8, 2017. ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്കും ഒരു പഴയ പള്ളിയിലേക്കുമാണ്. കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര് ലിൻലിത്ത്ഗോ പാലസ്‌. ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണു സ്കോട്ടിഷ്‌ ജനതയുടെ പ്രിയങ്കരിയായ രാഞ്ജി, മേരി ജനിച്ചത്‌. അതു പോലെ ജയിംസ്‌ അഞ്ചാമൻ രാജാവും ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. മേരി …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 3

2017 ഓഗസ്റ്റ്‌ 7 – ഇന്നത്തെ സന്ദർശന പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകത, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായ്‌ ഒരു വിസ്കി ഡിസ്റ്റിലറി സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നത്‌ തന്നെ. ഞങ്ങൾ എഡിൻബറൊയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡ്രം എന്ന വില്ലേജിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട്‌ അര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 2

അങ്ങനെ 2017 ഓഗസ്റ്റ്‌ 6നു രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്കോട്ടിഷ്‌ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു. സ്കോട്ടിഷ്‌ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതം തന്നെ. മഴ, വെയിൽ അങ്ങനെ മാറി വരും. യാത്ര പോകുമ്പോൾ കുട അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ കോട്ട്‌ തീർച്ചയായും കരുതണം. അന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. നല്ല …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 1

‘എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്‌ ദാസാ…’ എന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീനിവാസൻ ഡയലോഗ്‌ പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കോട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനവും. കാര്യം, ഏഴെട്ടു കൊല്ലമായ്‌ യു. കെ. യിൽ എത്തിയിട്ട്‌. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ വിസിറ്റിനു സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നത്. പ്ലാനിംഗ്ഗ്‌ ഏതാണ്ട്‌ 2017 …

Read More

ഇസ്രായേൽ പ്രവാസി – യാത്രാദുരിതങ്ങൾ

ആയിരകണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ. ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ ദുഷ്ക്കരമാകാൻ കാരണം മണിക്കൂറുകൾ പല എയർപോർട്ട്കളിൽ ഉള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. മറ്റുള്ള മദ്ധേഷ്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ളതുപോലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഇവിടെക്കില്ല. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും 4900 km മാത്രം അകലമുള്ള ഇവിടേയ്ക്ക് …

Read More