ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് എസ്സെൻസ്‌ ഗ്ലോബലിന്റെ ശുപാർശകൾ


ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക് നോട്ടീസിലൂടെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻപ്രകാരം എസ്സെൻസ് ഗ്ലോബൽ സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ മലയാള പരിഭാഷ വായിക്കാം

ഇന്ത്യൻ നിയമ കമ്മീഷനിലെ  പ്രിയ അംഗങ്ങളെ,

ഈ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ അർഥത്തിലും താത്പര്യത്തി്ലും പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള നിരീശ്വര-സ്വതന്ത്ര പ്രസ്ഥാനമായ esSENSE Global എന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഘടന, നിർദ്ദിഷ്ട യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ (UCC) കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ശുപാർശകളും  സമർപ്പിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 എ (എച്ച്) അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം, അന്വേഷണ മനോഭാവം, മാനവികത, പരിഷ്കരണ മനോഭാവം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന esSENSE Global മതേതരത്വത്തിനും  മാനവികതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ വാദമുഖങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആണ്. അത്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിർണായക ദേശീയ വ്യവഹാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
  1. ലിംഗസമത്വം: യുസിസി ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ തത്വം പാലിക്കണം. വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, സ്വത്തവകാശം, അനന്തരാവകാശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശം ഉറപ്പാക്കണം.  ലിംഗവിവേചനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളൊന്നും കോഡ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല.
  1. UCC രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മതവിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളോ പരിഗണനയോ നൽകരുത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 15 പ്രകാരം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും തുല്യരായി കാണണം.  ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷപാതമോ അവഗണനയോ പ്രീണനമോ ഉണ്ടാകരുത്.  രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിത വിഭാഗങ്ങളെയും ഗോത്രവർഗക്കാരെയും യുസിസി ചട്ടക്കൂടിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
  1. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വിമർശനത്തിനുള്ള അവകാശത്തിന്റെയും സംരക്ഷണം: ഏകീകൃതത സിവിൽ കോഡ് പിന്തുടരുമ്പോൾ തന്നെ, ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യവും ബഹുസ്വരവുമായ ഘടനയെയും യുസിസി മാനിക്കണം. ഏകീകൃത പൗരാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മൗലിക മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയോ ലിംഗസമത്വത്തെയോ ലംഘിക്കാത്ത ന്യായമായ മതപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതും തമ്മിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ  സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കണം.

    മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും വിമർശിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും മൗലികാവകാശമായി കണക്കാക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.  ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവവും അന്വേഷണ ത്വരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.  അതിനാൽ, IPC 295A പോലുള്ള അത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ഒരുപക്ഷേ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

  1. മിശ്ര വിശ്വാസങ്ങൾ, മിശ്ര ജാതി വിവാഹങ്ങൾ: യുസിസി മിശ്ര വിശ്വാസ വിവാഹങ്ങളും മിശ്ര -ജാതി വിവാഹങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം.  മതപരിവർത്തനത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിവേചനപരമായ ആചാരത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തികളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ കോഡ് സാമൂഹിക ഏകീകരണവും ഐക്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.
  1. ബാലാവകാശങ്ങൾ: കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. ഇത് ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയും കസ്റ്റഡിയിലും അനന്തരാവകാശ കാര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം.വിവാഹമോചനത്തിന്റെയോ വേർപിരിയലിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും രൂപപ്പെടുത്തണം.
  1. തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനം: കാര്യക്ഷമവും ന്യായവും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ചെന്നെത്താൻ കഴിയുന്നതുമായ തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനം യുസിസിയിൽ സംയോജിപ്പിക്കണം.  ഈ സംവിധാനം സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് സൗഹാർദ്ദപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വ്യവഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, കസ്റ്റഡി, ജീവനാംശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും വേണം.

ഈ ശുപാർശകൾ, സിവിൽ നിയമങ്ങളിലെ ഏകീകൃതത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ അതിൻ്റെ അന്തഃസത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സമീപനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.  ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമത്വം, വിവേചനരഹിതം, നാനാത്വത്തോടുള്ള ആദരവ്, അതുപോലെ ചിന്തയ്ക്കും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ വാദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്.

 UCC നിയമങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശരിയായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.  സമത്വം, നീതി, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ തത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനായി ഇന്ത്യൻ നിയമ കമ്മീഷൻ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിന് നന്ദി.  നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കാണാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ആശംസകളോടെ,
ടീം  എസ്സെൻസ് ഗ്ലോബൽ